Bestyrelsen > Medlemmer

Forældrebestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter, samt 1-2 suppleanter. Derudover er der 2 medarbejderrepræsentanter. Forældrerepræsentanterne vælges for et år ad gangen et forældremøde i marts/april.

Der afholdes 6 bestyrelsesmøder jævnt fordelt over hele året. bestyrelsesmøderne deltager institutionslederen samt den pædagogiske leder også.

Forældrebestyrelsens arbejde består bl.a. af:

·         Fastsættelse af de overordnede principper i samarbejde med ledelsen

·         Evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan

·         Deltagelse ved ansættelsessamtaler af fast personale

·         Godkendelse af budgettet

·         At give høringssvar til kommunen

·         Deltagelse i halvårlige møder med Børne- og skoleudvalget

·         Afholdelse af forældrearrangementer, for at øge fællesskabet og de gode relationer forældrene og børn imellem

·         At behandle forældrehenvendelser

Forældrebestyrelsen kan IKKE behandle personsager. Har du ting fra dit barns dagligdag du kunne ønske dig anderledes, er det en god ide at tale med stuens personale og/eller Perlens ledelse.

Mødereferater kan findes hjemmesiden. I dem kan du helt konkret læse om de beslutninger der bliver taget i forældrebestyrelsen og hvad vi arbejder med. 

Bestyrelsen kan kontaktes : bestyrelsen.perlen@gmail.com

Mette

 
Ansat: 01-january-2016

Karina

Formand for Forældrebestyrelsen 
Ansat: 01-january-2016

Sonja

 
Ansat: 01-january-2016
 

Tanja

 
Ansat: 01-january-2016
 
Daginstitutionen Perlen - Bakken 2 - 2600 Glostrup - Danmark | Tlf: 4346 8610 - Email: daginst.perlen@glostrup.dk